Το ερωτηματολόγιο MIDAS (δημιουργημένο από τον αμερικανό νευρολόγο Richard Lipton και συνεργάτες του) αποσκοπεί στην αξιολόγηση της επίπτωσης που έχουν οι ημικρανίες ή, γενικότερα, οι πονοκέφαλοι στην ποιότητα ζωής ενός ανθρώπου, και καταγράφει την επίπτωση αυτή με τέτοιο τρόπο, που να μπορεί να εκφραστεί ως μία βαθμολογία. Έτσι, το ερωτηματολόγιο MIDAS βοηθά στην πληρέστερη κατανόηση των ημικρανιών ή των πονοκεφάλων. Επιπροσθέτως, μπορεί να επαναληφθεί μετά από κάποιο διάστημα, για να αξιολογηθεί η πορεία μίας θεραπείας.

Πώς να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο:


Ακολουθήστε τις οδηγίες και συμπληρώστε την απάντηση στις ερωτήσεις 1 έως 5.

• Η απάντηση σας αφορά το πόσο συχνά οι δραστηριότητες σας επηρεάστηκαν από οποιονδήποτε πονοκέφαλο κατά τους τελευταίους 3 μήνες.

• Εάν δεν πραγματοποιήσατε καθόλου κάποια δραστηριότητα τους τελευταίους 3 μήνες, βάλτε στην σχετική ερώτηση βαθμό μηδέν.

• Στις ερωτήσεις 1 και 2, με τους όρους «εργασία» και «σχολείο» εννοείται η αμειβόμενη εργασία ή η οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα (σχολείο, φροντιστήριο, πανεπιστήμιο κλπ), αντίστοιχα.

• Στις  ερωτήσεις 3 και 4, με τον όρο «οικιακές εργασίες» εννοούνται δραστηριότητες όπως η καθαριότητα, το μαγείρεμα, η συντήρηση του σπιτιού, τα ψώνια, καθώς και η φροντίδα για τα παιδιά και τους συγγενείς.

• Εάν ένας πονοκέφαλος έχει επίπτωση σε περισσότερους από έναν τομείς δραστηριοτήτων (π.χ. εργασία και δουλειές του σπιτιού), βαθμολογήστε τον ΚΑΙ στις ερωτήσεις 1-2 και στις ερωτήσεις 3-4.


Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της επίπτωσης της ημικρανίας στην καθημερινή ζωή MIDAS (Migraine Impact Disability Assessment Score)

1. Πόσες ημέρες, συνολικά, κατά τους τελευταίους 3 μήνες απουσιάσατε από την εργασία σας ή από το σχολείο, εξαιτίας ενός πονοκεφάλου;.....

2. Πόσες ημέρες, συνολικά,  κατά τους τελευταίους 3 μήνες η παραγωγικότητα σας στην εργασία ή στο σχολείο, μειώθηκε κατά 50% ή και περισσότερο, εξαιτίας ενός πονοκεφάλου;..... (Μην συμπεριλάβετε τις ημέρες που απουσιάσατε από τη δουλειά ή το σχολείο, οι οποίες θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί στην απάντηση της ερώτησης 1).

3. Πόσες ημέρες, συνολικά, κατά τους τελευταίους 3 μήνες δεν κάνατε τις οικιακές σας εργασίες, εξαιτίας ενός πονοκεφάλου;.....

4. Πόσες ημέρες, συνολικά, κατά τους τελευταίους 3 μήνες η παραγωγικότητα σας στις οικιακές εργασίες μειώθηκε κατά 50% ή και περισσότερο, εξαιτίας ενός πονοκεφάλου;..... (Μην συμπεριλάβετε τις ημέρες που δεν κάνατε καμία οικιακή εργασία, οι οποίες θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί στην απάντηση της ερώτησης 3).

5. Πόσες ημέρες, συνολικά, κατά τους τελευταίους 3 μήνες απουσιάσατε από οικογενειακές, κοινωνικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες, εξαιτίας ενός πονοκεφάλου;.....


Άθροισμα της βαθμολογίας στις ερωτήσεις 1 ως 5

Επίπτωση της ημικρανίας στην καθημερινή ζωή        

0-5

Ελάχιστη ή καθόλου

6-10

Ήπια

11-20

Μέτρια

20+

Μεγάλη

 

Αν η βαθμολογία σας είναι μεγαλύτερη του 5, θα πρέπει να συζητήσετε το θέμα των πονοκεφάλων σας με το νευρολόγο σας.


Πρόσθετες ερωτήσεις:

Ανεξάρτητα από τη βαθμολογία σας στις ερωτήσεις 1 έως 5, απαντήστε τώρα στις ερωτήσεις Α και Β. Αυτές οι απαντήσεις θα βοηθήσουν το γιατρό σας να κατανοήσει καλύτερα το πρόβλημα των πονοκεφάλων σας, αλλά η βαθμολογία τους ΔΕΝ προστίθεται στη βαθμολογία των ερωτήσεων 1-5 του ερωτηματολογίου MIDAS.


Α. Για πόσες ημέρες, κατά τους τελευταίους 3 μήνες, είχατε πονοκέφαλο (εάν ένας πονοκέφαλος διήρκεσε περισσότερο από 1 ημέρα, μετρήστε κάθε μέρα ξεχωριστά).....

Β. Σε μία κλίμακα από μηδέν έως 10 (0= καθόλου πόνος, 10=ο πιο δυνατός πόνος που ξέρετε), κατά μέσο όρο πόσο δυνατοί ήταν οι πονοκέφαλοί σας;


Για να κατεβάσετε το ερωτηματολόγιο MIDAS σε μορφή PDF κάντε κλικ εδώ.